• Ken je deze workshop al?

    Conflict; dans van toenadering en afstand

    Vermijd je conflict het liefst? Vind je jezelf juist te vaak terug in een conflict? Of zit je op dit moment vast in een conflict? In deze workshop werken wij me Lees meer

Een bericht van Wibe Veenbaas

14 mei 2016

Een jaar geleden vroegen we jullie om ons jullie eigen gedichten te sturen – een oproep waaraan velen gehoor gaven. De oogst was overweldigend, zoveel mooie, persoonlijke gedichten kregen we. Van dertien gedichten maakten we kaarten, waarvan we je er hierbij acht sturen. De volledige reeks van dertien vind je vanaf vandaag op onze website. Vanaf de site kun je ze nu ook doorsturen aan ieder die je lief is. 

De reeks valt samen met een bijzonder moment in mijn leven. Onlangs stond ik met mijn collega’s van alle geledingen stil bij de plek van waaruit ik Phoenix in de toekomst wil dienen. Met deze brief wil ik ook jullie laten weten dat ik, samen met de mensen die het dichtst bij me staan, heb besloten om per juli 2017 het leiderschap van dit instituut over te dragen aan Morten Hjort. Een moment waar wij allebei jarenlang, ieder vanuit de eigen plek, intensief naartoe hebben gewerkt. Ik heb er het volste vertrouwen in dat dit eigenaarschap bij Morten in goede handen is. De dagelijkse leiding van het instituut is vanaf dat moment in de vertrouwde handen van Morten Hjort en Manon Vos.

In de afgelopen 25 jaar heb ik er mijn levenswerk van gemaakt om Phoenix in een traditie te zetten. Phoenix, een bloeiend instituut met een breed maatschappelijk draagvlak. Na de overdracht blijf ik Phoenix dienen vanuit een andere plek, waarbij ik beschikbaar blijf voor vragen van mijn collega’s en blijf doen wat ik het liefste doe, trainingen geven en inhoudelijk ontwikkelen.

Kijkend naar Phoenix zie ik een grote groep trouwe cursisten om ons heen staan. Wat een rijk besef van verbinding met zoveel mensen die weet hebben van dit mooie ambacht van werken met mensen. En op dit kruispunt van mijn leven dankbaar voor alle liefde, vriendschap en vakmanschap die ik door de jaren heen mocht ontvangen. De oogst van de gedichten als stille getuige.

Nog 1 jaar de rit vanuit de mij vertrouwde plek. Verwachtingsvol kijkend naar de komende jaren. Ik hoop jullie te ontmoeten! 

Hartengroet, mede namens Morten Hjort en Manon Vos,

Wibe Veenbaas

Lees hier de handgeschreven versie van deze brief.

  • Wibe Veenbaas

    "Yn it stille wetter beweecht in salamander." Lees meer