• Ken je deze workshop al?

    Moeder en dochter, terug naar je vrouwelijke bron

    De moeder is voor het meisje de eerste persoon op wie het zich richt. Hoe kun je kracht en verbinding ervaren door de inordening in de rij van vrouwen? Dochters Lees meer

Een plek om je hart op te halen

16 september 2013

Als kleine Friese jongen verloor ik mijn hart aan het geluid van het zingen van het zwarte ijs en het krassen van mijn Friese doorlopers bij iedere afzet. Als Fries en als schaatser roep ik daarmee het kind in mij terug. Iedere keer als ik mijn schaatsen onderbind, is het er weer even: de Friese slootjes en de meren, de ijsbloemen op de kleine ruitjes van mijn kamertje op de zolder van het huis, de frisse ochtendkou, het berijpte riet. Als ik mijn schaatsen onderbind, haal ik mijn hart weer op: ik kan me er weer opladen en ik kan me er ontspannen tegelijkertijd. Marsman schreef dit zo mooi in zijn gedicht Phoenix:

Vlam in mij, laai weer op;
hart in mij, heb geduld,
verdubbel het vertrouwen –
vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen

Dit is wat ik beoogde bij de oprichting van ons instituut Phoenix Opleidingen: een plek bieden waar mensen hun hart op kunnen halen. Phoenix biedt ‘schaatsers’ zoals ik een plek waar met plezier samen wordt gewerkt en samen wordt gedaan: er wordt gewerkt aan techniek, mensen spreken elkaar aan en mensen zijn elkaar tot steun. Daar vaart de mens wel bij; het trainen, oefenen en eindeloze fijnslijpen van bewegingen, het leven leren kennen in al haar kleuren, worden wie je ten diepste bent, thuis in het bestaan. Phoenix draait op toewijding,  betrokkenheid en verbinding van de mensen die samen de leer-, leef-  en werkplaats smeden.

Ons instituut leert mensen over het ambacht van de ontmoeting. Ontmoeten, wat is dat en hoe doe je dat en hoe gaan mensen in en uit de verbinding, hoe doe jij dat zelf? We hebben cursussen die mensen leren over verbinding en het verlies ervan, wat bijvoorbeeld kan gebeuren als je wat je dierbaar was verloren bent. In ieder mensenleven kan het spaak lopen en dan staan we voor de taak te leren weer te bewegen waar we vastgelopen zijn en waar het stokte. Het ambacht van de ontmoeting is voor alle mensen die met mensen werken van belang. Goed kunnen functioneren in je vakmanschap heeft alles te maken met goed kunnen functioneren in ontmoeting, verbinding, in hoe je in de relatie staat met de mensen met wie je werkt.

We hebben dan ook opleidingen voor leiders, coaches, leraren, onderwijzers, adviseurs, trainers en therapeuten, die verder willen leren in hun vak rondom ontmoeting en verbinding, de stroom waarop hun beroep vaart. Wat we ook doen en leren, de ontmoeting en het ambacht (techniek) zijn samen van belang. In het leven, in het leren, in het samenzijn en in het samen doen, kunnen we elkaar van dienst zijn in het ophalen van ons hart en het zorgdragen dat daar licht in kan blijven huizen. 

  • Wibe Veenbaas

    "Yn it stille wetter beweecht in salamander." Lees meer