• Ken je deze workshop al?

    Contact & verbinding

    Voor eenieder die het contact met zichzelf en zijn medemensen wil verdiepen. Zodanig, dat contact maken weer energie geeft en leidt tot verbinding. Lees meer

Nieuw leiderschapsaanbod

9 juli 2020

Na de zomer starten we met een geheel vernieuwd leiderschaps-aanbod: een vierluik van verschillende workshops die hetzij los, hetzij binnen de achtdaagse leergang Verbindend Leiderschap gevolgd kunnen worden. De workshops zijn speciaal ontwikkeld voor mensen die vanuit een leidinggevend perspectief werken in organisaties en zijn geïnspireerd op het boek De tekens verstaan.

Deze leergang en workshops maken het gedachtegoed van Phoenix Opleidingen toegankelijk voor leidinggevenden en helpen dit nieuwe perspectief te vertalen naar concrete interventies.

Leergang Verbindend Leiderschap

De leergang Verbindend Leiderschap, die loopt van februari tot juli, biedt plek aan mensen die in een vaste groep, gedurende een klein half jaar, hun leiderschap verder willen ontwikkelen. In deze groep ontmoet je elkaar vier keer twee dagen.

Losse workshops

De losse leiderschapsworkshops starten gedurende het hele jaar en bieden een mooie ingang om in losse modules kennis te maken met Phoenix Opleidingen, onze visie op leiderschap en hoe te werken met ‘leren’ in organisaties.

Inhoud

De workshops / blokken uit de leergang zien er als volgt uit:

Je eigen leider zijn 

Twee dagen met als focus hoe je persoonlijke achtergrond en het systeem van herkomst van invloed zijn op je leiderschapsstijl in het nu en welke nieuwe kwaliteiten je van daaruit kunt ontwikkelen. Je krijgt zicht op hoe authenticiteit en effectiviteit elkaar versterken.

Leiderschap in systemisch perspectief

Een eerste introductie tot de principes van Systemisch Werken: plek, ordening en de balans van geven en nemen. Dit betekent een verdieping en verbreding van je werkwijze en blikrichting. Je krijgt zicht op hoe je zelf met deze uitgangspunten omgaat en hoe ze een sleutel zijn tot cohesie, samenwerking en passende interventies. Op hoe het kan blijven stromen in een organisatie als de ordening gediend wordt.

Zicht op teamontwikkeling

Hoe kun je in het veld van leiderschap-lidmaatschap de groei en ontwikkeling faciliteren in de verschillende fasen van teamontwikkeling. Je krijgt zicht op waar een team is, op de signalen die zich voor doen en hoe je hier in de onderstroom mee omgaat: dit is een meerlagig proces.

Verbindend Leiderschap in de praktijk

Vragen van deelnemers over de praktijk van het werkveld vormen de leidraad voor deze workshop. Een mooie ingang om kennis te maken met Systemisch werken in organisaties en de soms onverklaarbare en bijzondere verschijnselen in een organisatie op een nieuwe wijze te leren verstaan.