• Ken je deze workshop al?

    Moeder en dochter, terug naar je vrouwelijke bron

    De moeder is voor het meisje de eerste persoon op wie het zich richt. Hoe kun je kracht en verbinding ervaren door de inordening in de rij van vrouwen? Dochters Lees meer

Professionele Begeleiding wordt 'Ambacht van het Hart’

27 juni 2014

Onze opleiding Professionele Begeleiding verandert van naam. En er verandert meer! Deze opleiding is bij uitstek de plek waar je leert over het één-op-één werken met mensen. Meer dan in welke andere opleiding ook, leer je waarnemen hoe in de eerste ontmoeting onmiddellijk alles aanwezig is. Het meesterschap van het ambacht voltrekt zich precies daar waar twee mensen elkaar raken van hart tot hart. Waar cliënt én begeleider in het geding zijn. Daarom noemen we deze opleiding voortaan: Ambacht van het hart.

Een speciale plek voor Wibe Veenbaas

Naast de nieuwe naam is er nog een verandering: de komende jaren zal Wibe Veenbaas in de opleiding een tweedaagse verzorgen rondom het waarnemen van de eerste bewegingen in het begeleidingscontact en de betekenis hiervan voor jouw vakmanschap. Het is als begeleider van belang om je van je primaire, instinctieve bewegingen gewaar te zijn en de consequenties ervan onder ogen te komen. Wat zijn de gevolgen van je bewegingen voor de ontmoeting, voor de relatie, voor de ander? Dit is een rode draad in de opleiding.

Wibe zegt hierover: ’De opleiding Professionele Begeleiding was de eerste vervolgopleiding die ik ontwikkelde. Ze is de basis geworden voor de vele vervolgopleidingen daarna, de kern waar alle begeleiden en menselijk contact over gaat. Juist op het gebied van de ontmoeting in het allereerste moment, het moment van de primaire bewegingen die professionals maken in het eerste contact, heb ik mij de afgelopen jaren verder ontwikkeld. Ik ben daarom blij dat ik in de opleiding Ambacht van het hart mijn kennis kan doorgeven over hart en ziel in de professionele begeleiding.'