• Ken je deze opleiding al?

  De tekens verstaan

  De masterclass sluit aan op ons boek De tekens verstaan, dat een weerslag is van onze visie op hedendaags leiderschap. Door leiderschapsvragen te bezien door he Lees meer

Veiligheid in onze panden

20 mei 2020

We zijn opgelucht dat het moment is aangebroken dat we weer mensen kunnen ontvangen in onze panden. Iedereen die de komende tijd naar Phoenix komt, heten we op de allereerste plaats van harte welkom! Wat is het fijn dat er weer iets van contact mogelijk is.

Bij alle stappen die we de komende tijd gaan zetten, staat de gezondheid van ons allemaal centraal. Dat heeft consequenties voor hoe we met elkaar om kunnen gaan en hoe we ons in onze panden kunnen bewegen, want er zijn veel voorschriften en regels om rekening mee te houden. Op deze pagina nemen we je mee in wat je van ons kunt verwachten als je Phoenix bezoekt, en kun je lezen wat wij van jou vragen en waarom.

Uitgangspunten

De basisregels die voor iedereen in Nederland gelden, zijn ook bij Phoenix van kracht:

 • Hou voldoende afstand
 • Was vaak en goed je handen
 • Nies in je elleboog of in een papieren zakdoekje.

En vooral: blijf thuis als jij of je huisgenoten ziekteverschijnselen hebben of koorts.

In onze panden

Om te voldoen aan de regel dat er slechts een beperkt aantal mensen in een pand mag zijn, zorgen wij ervoor dat er slechts één groep per pand zal zijn. Alleen jouw opleidings- of workshopgroep maakt gebruik van de locatie die voor jullie is gereserveerd. In sommige gevallen zullen we uitwijken naar locaties buiten Phoenix om dit te kunnen waarborgen.

We werken in kleinere groepjes. De opleidingsgroepen komen niet bijelkaar in de volledige groep, dat laten onze ruimtes niet toe. Je wordt door je trainers geïnformeerd over de aanpassingen in het programma en waar je moet zijn.

Volg je een workshop bij ons? Ook dan zal de groep kleiner zijn dan normaal, aangepast aan het maximaal aantal mensen dat past bij de locatie waar de workshop plaatsvindt.

Om te kunnen voldoen aan de anderhalve meter afstand die van iedereen wordt gevraagd, hebben we daarnaast de volgende maatregelen genomen:

 • In de panden worden looproutes gemaakt en zijn er vaste deuren om een zaal in dan wel uit te gaan.
 • Per ruimte hebben we een maximum aantal gebruikers vastgesteld, deze aantallen worden op de deuren aangegeven.
 • De stoelen staan op grotere afstand van elkaar en niet meer standaard in een kring. Soms kiezen we voor een theateropstelling.
 • We vragen je om bij binnenkomst je jas en schoenen aan te houden en deze mee te nemen naar de ruimte die je wordt toegewezen, dit om opstoppingen bij de garderobe te voorkomen.

In verband met een zo goed mogelijke ventilatie, zullen we de ramen en deuren zo veel mogelijk openzetten. Neem voor de zekerheid een extra vestje of eigen dekentje mee.

Op alle locaties zullen handgel, wegwerptissues en handschoentjes voorhanden zijn en desinfecteren we zeer frequent deurklinken en andere oppervlakten die veel worden aangeraakt.

Aangepaste tijden

Om het openbaar vervoer zoveel mogelijk te ontlasten en degenen die per OV reizen een grotere kans te bieden op een rustigere trein of bus, zullen start- en eindtijden van de dagen worden aangepast. De dagen beginnen om 10.30 uur en zijn – afhankelijk van de dag – om circa 16.30 of 17.30 uur afgelopen.

Koffie, thee en lunches

 • In alle ruimtes zullen waterkannen en glazen staan, zodat je zo min mogelijk op en neer naar de keuken hoeft te lopen.
 • Bij de koffiemachines zetten we desinfecterende doekjes neer, we vragen je om zelf voor gebruik van de machine de knoppen schoon te maken.
 • De lunches zullen in de vorm van een lunchpakket worden uitgereikt. Aan het begin van de dag krijgt iedereen de gelegenheid om zijn keus voor de lunch door te geven. Deze staat om 13.30 uur voor je klaar.
 • Wij zullen zorgen voor voorverpakt wegwerpbestek. Liever hebben we dat je zelf je eigen bestek meeneemt. Zo kunnen we de hoeveelheid plastic beperken.

Zoom

Zijn er omstandigheden die maken dat je nog niet kunt of wilt komen? Overleg dit dan met je trainer. Voor wie thuis wil blijven, bieden we de mogelijkheid om deel te nemen via Zoom.

Hoe kun je ons helpen?

Onze veiligheid is een zaak van ons allemaal. Wij nemen alle mogelijke maatregelen, maar die zullen pas werken als we op jouw medewerking kunnen rekenen. Daarom vragen we je:

 • Volg onze aanwijzingen op met betrekking tot bijvoorbeeld de looproutes.
 • Neem je jas en schoenen mee naar de ruimte die je bij binnenkomst toegewezen krijgt en doe ze daar pas uit.

En vooral:

 • Heb je ziekteverschijnselen als niezen, kortademigheid, hoofdpijn, keelpijn of koorts?
 • Heeft een van je huisgenoten deze verschijnselen en koorts of benauwdheid?
 • Of zijn jij of je huisgenoten de afgelopen tien dagen ziek geweest?

Blijf dan thuis en kom NIET naar onze panden. In dit geval kun je deelnemen via Zoom, je kunt hiervoor contact opnemen met je trainers.

Na de zomer

De verwachting is dat we ook in het nieuwe cursusjaar nog te maken zullen krijgen met de veiligheidsregels zoals hierboven beschreven. We verwachten dat - net zoals dat op dit moment het geval is - de opleidingsdagen een mix zullen zijn van lessen met de groep als geheel en werken met kleinere groepen. Mogelijk zullen we ook weer gebruik maken van Zoom, als een eventuele terugkeer van het virus daarom vraagt. 

Op dit moment zijn we volop aan het nadenken over alle scenario's. Via onze website en het nieuwe Phoenixnieuws zullen we je op de hoogte houden van hoe het nieuwe jaar eruit gaat zien.