Error bij het laden van MacroEngine script (file: BlokMenu.cshtml)
  • Ken je deze workshop al?

    Plek voor je volgende stap!

    Ben je toe aan een volgende stap in jouw persoonlijke of professionele leven? En ben je benieuwd wat voor inzichten Systemisch Werken jou hierbij kan verschaffe Lees meer

Inspiratiebronnen

Phoenix Opleidingen is geïnspireerd door vele pioniers die hun inzichten in de wereld brachten. Wij eren tradities en stromingen uit de psychologie, sociologie, existentiële fenomenologische filosofie, communicatiewetenschappen en de sport- en bewegingsleer.

Wibe Veenbaas is de grondlegger van het gedachtegoed van Phoenix op het gebied van leren, in onze wandelgangen bewegingsleren genoemd. Zijn filosofie over leren, de ervaring van de mens in het bestaan en de plek van de mens, is een zich ontvouwend werk waar hij zijn leven lang aan toegewijd bleef en tot op de dag van vandaag blijft.

Bewegingsleren is geïnspireerd op de samenhang van het werk van velen, met name Gregory Bateson, Eric Berne, Iván Böszörményi-Nagy, Martin Buber, Norbert Elias, Erik Erikson, Milton Erickson, Jan Foudraine, Carl Gustav Jung, Carl Christian Friedrich Gordijn, Kees Kwant, Emmanuel Levinas en Maurice Merleau-Ponty.