Manon Vos

'Het transformeren van kijken naar zien is wat mij raakt. Door emoties toe te laten, wordt nieuw potentieel aangeboord en kan je gebeurtenissen met andere ogen bekijken.'

Manon Vos (1970) vervulde verschillende management- en bestuurlijke functies binnen de gezondheidszorg en heeft affiniteit met het begeleiden van personen en organisaties en leiderschapsvraagstukken. 

De acceptatie van het leven zoals dit zich aandient, en daarmee in het reine komen, is een belangrijke pijler in haar werk. Zij werkt met het lijf en de emoties die geuit moeten worden. De vreugde en het plezier die ruimte krijgen als woede en verdriet zijn geuit, brengen nieuwe levensenergie.

Opleidingen: Beleid en Management Gezondheidszorg, TopClass, NLP Master Practitioner, core-energetisch therapeut, Trainersopleiding.

Voor een interview met Manon klik hier.

Direct contact met Manon Vos

In welke opleidingen kom je Manon Vos tegen?