Mirjam Broekhuizen

Mirjam Broekhuizen begon haar loopbaan vanuit haar eigen visie op mens en organisatie, organisatiegezondheid en het aanboren en vrijmaken van potentieel in grote systemen.

Al vroeg werden haar integrale organisatie-ontwikkeltrajecten toevertrouwd, eerst vanuit de positie van Human Resources Manager en later als organisatieadviseur. Met haar talent om mensen en organisaties en hun resonantievelden te scannen, heeft ze snel zicht op wat belemmert, wat bindt en wat het vraagt om weer op de stroom te komen. Zij vat de essentie van haar beroep samen als ‘levend systeem consultatie’.

‘Mijn plek is daar, waar ik in dienst sta van het licht als stroom. Een ruimte openen – voorbij het vele ogenschijnlijk belangrijke – voor wat er wezenlijk toe doet. Ik ga op zoek naar wat dient en wat belemmert, zodat het nog verborgen potentieel toegang krijgt en de vitaliteit gediend wordt.’

Bij Phoenix Opleidingen werkte ze de afgelopen tien jaar nauw samen met Wibe en Morten om beeld, taal en vorm te geven aan artikelen, kaders en concepten, het ontwikkelen van een aantal vervolgopleidingen (zoals Professionele Begeleiding van Organisaties en de masterclass De bewegingen van de ziel). Zij is medeauteur van Passe-partout en van de readers over het werken met existentiële thema’s in het begeleiderschap.

Direct contact met Mirjam Broekhuizen