Driejarige opleiding in Professionele Communicatie

TA, NLP en Systemisch Werken verbonden

Mensen die met mensen werken hebben inzicht nodig in wie zij zelf zijn. In de driejarige opleiding in Professionele Communicatie ga je op reis naar je bronnen en drijfveren en leer je ze te gebruiken als voedingsbodem voor persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Aan het eind van de opleiding heb je geleerd het eigene van jezelf te integreren met je vakmanschap en het te gebruiken als bron in je werk en leven.

Kennis vindt vaste grond in de doorleefde ervaring. Analyse, persoonlijke ontwikkeling en ambachtelijkheid zijn meer dan theoretische principes: in de ontmoeting die je met jezelf en de ander aangaat, worden ze gaandeweg op een diep niveau ervaarbaar gemaakt, begrepen en geïntegreerd. Bij Phoenix vormt de ontmoeting de basis van dit leerproces. In contact met de ander kom je jezelf tegen en ervaar je de betekenis van theoretische concepten aan den lijve. Je leert jezelf te gebruiken als instrument in de ontmoeting.

Het begeleiden van mensen en organisaties in ontwikkeling is een professie. Het vraagt een grondig begrip van hoe ontwikkeling verloopt en kennis over onderwerpen als persoonlijkheid, communicatie, motivatie, leren, leiderschap, relaties tussen mensen en de invloed van systemen op mens en organisatie. De opleiding in Professionele Communicatie stelt je in staat deze ontwikkelingen bij jezelf en anderen te doorzien en aldus ontwikkel- en verandertrajecten te begeleiden.In de nadruk die we leggen op ontmoetings- en ervaringsgericht leren zit de eigenheid en meerwaarde van onze opleidingen.

Al meer dan 30 jaar worden de inzichten en werkmethodes die op dit uitgangspunt zijn gebaseerd, binnen ons instituut doorontwikkeld en verfijnd. De stromingen waarmee we in deze opleiding werken, Transactionele Analyse, Neuro-Linguïstisch Programmeren en Systemisch Werken, passen naadloos in dit kader. Deze stromingen benaderen elk op hun eigen wijze de persoonlijkheid van mensen. In de opleiding zijn ze met respect voor hun oorspronkelijke opvattingen samengevoegd en ervaar je hoe ze elkaar kunnen versterken.

De opleiding in Professionele Communicatie is al ruim 25 jaar de kern van de activiteiten van Phoenix Opleidingen. Onze uitgangspunten autonomie, heelheid, identiteit, integratie en zingeving zijn de vijf pijlers waarop de opleiding stoelt.

Weet je welkom op deze reis naar je diepste bronnen en drijfveren.

Uitgebreide informatie Direct aanmelden

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding is geschikt voor mensen die zich willen ontwikkelen tot professionele coaches van zowel individuele als organisatorische vraagstukken. Je verwerft een diepgaand inzicht in het ontstaan van patronen, zowel bij mensen als bij organisaties, en leert effectieve interventies toepassen. De opleiding is ontwikkeld voor mensen die op het raakvlak van mens en organisatie functioneren, zoals managers, projectleiders, HR en P&O professionals, loopbaanbegeleiders, docenten, coaches en trainers. Het is een intensieve persoonlijke opleiding die van de deelnemers de bereidheid vraagt om hun eigen patronen beter te leren kennen en ontwikkelen.

Kennismaken met deze opleiding?

Wil je ervaren of deze opleiding iets voor je is? Kom dan naar de kennismakingsworkshop voor de driejarige opleiding in Professionele Communicatie.

Studiepunten en accreditaties

De opleiding in Professionele Communicatie is een officieel erkende post-hbo registeropleiding. Naast je Phoenixcertificaat en een post-hbo-certificaat ontvang je ook een NLP practitionercertificaat.

PHBO Logo Fc 

Daarnaast is de opleiding opgenomen in het professionaliseringsaanbod van het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO).

Kosten

€ 3.750,00 per jaar. Houd daarnaast rekening met kosten voor de benodigde literatuur (circa €535,00).

Opleiders

 • William Wilson

  "Mensen die hun diepste bestemming voelen, hebben zo'n ontroerende twinkeling in hun ogen." Lees meer

 • Manon Vos

  "Transformeren van kijken naar zien" Lees meer

 • Anca Poll

  "De brug naar geluk is het verlies nemen en het verlorene aannemen." Lees meer

 • Pieter Berger

  "Diep van binnen is ieder mens intact" Lees meer

 • Mirjam Dirkx

  "Zoals ik steeds weer in de tonen van de piano mijzelf kan terugvinden, zo luister ik naar de ander." Lees meer

 • Andries de Jong

  "Myn hert lûkt nei syn oorsprong ta." Lees meer

 • Mariët van Cooten

  "Stil staan bij wat is en wat was, om te worden wie je ten diepste bent." Lees meer

 • Alex Lagas

  "Doorgeven wat ik heb aangenomen" Lees meer

 • Stefan Woudenberg

  "Ik heb een goed oog voor wat er mist of nog ontwikkeld kan worden." Lees meer

 • Wendy van Zon

  "Prachtig en ontroerend om de ander in alles te mogen ontmoeten." Lees meer

 • Sander Reinalda

  "Een ontmoeting creëren waarin mensen nieuwsgierig naar zichzelf kunnen zijn en groeien in autonomie." Lees meer

 • Conny ten Klooster

  "De beweging van lichaam en ziel, die de weg wijst. " Lees meer

 • Manon Miessen

  "Elke mens draagt iets in zich dat onvervreemdbaar bij hem hoort." Lees meer

 • Joke Goudswaard

  "Licht en schaduw samen, dat is zo mooi!" Lees meer

 • Jaron Reisman

  "'Rijke momenten verzamelen in samenzijn met anderen, dat vind ik het mooiste wat er is'." Lees meer

 • Wietske Jansen Schoonhoven

  "Het onbenoembare zichtbaar maken." Lees meer

 • Remco Holstege

  "Beweeg wat je weet, weet wat je beweegt." Lees meer

 • Ruth Bellinkx

  "Kijken, kijken en dan ineens een hele nieuwe wereld zien" Lees meer

 • Karin Sturkenboom

  "" Lees meer

Uitgebreide informatie Direct aanmelden