In-company

Phoenix biedt maatwerk voor vragen die leven binnen een bedrijf of organisatie. Wij kiezen onze werkwijze zorgvuldig, door af te stemmen op wat er speelt, op wat de dynamiek van de vragen bepaalt en op wat de organisatie in haar ontwikkeling dient. Dienend werken met mensen in organisaties betekent ruimte geven aan het potentieel in mens en organisatie om zich te ontvouwen. Het leerpotentieel is te vinden op het snijvlak van de organisatieontwikkeltaak, de professionele ontwikkeltaak en de persoonlijke ontwikkeltaak van mensen in organisaties.