Op de rand van het licht; over rouw en ritueel

Hoe schep je in het werken met dood en intens verlies een context via verhalen en rituelen vanuit systemisch perspectief? Een vervolgopleiding voor mensen met ruime ervaring in begeleidingswerk, individueel en in groepsverband. Getuige zijn van 'het ondraaglijke' betekent de eenvoud van het kleine gebaar kunnen verbinden met het grote geheel vanuit een bodem van aanwezigheid in jezelf. Je leert middels metaforen, rituelen, symbolen of een systemisch beeld de betrokkenen op alle lagen bij het proces betrekken. Hierbij ben je zelf volop in het geding.

Hoe schep je een context voor rituelen voor een individu of groep? Hierbij sluit je jezelf in, de dynamiek van leven en dood en de verschillende lagen in het systeem waar je in deze specifieke situatie mee te maken krijgt. In de eenvoud van het kleine gebaar weten van het grote geheel en de uitwerking.

Toepassingsgebieden

Bijvoorbeeld in het werken rondom rouw op een school: met het lerarenteam, de leerlingen, de ouders, ‘de gestorvene’ en diens familie zodat ieder meedoet en een bijdrage kan leveren. Enerzijds vraagt dit de moed om zelf de leiding te nemen, de koers uit te zetten en in de spotlights te staan; anderzijds de grote bescheidenheid voor alle delen in een systeem. Het betekent kunnen dragen, kunnen behoeden en afbakenen – zodat alles er kan zijn – op het juiste moment in de tijd.                                                                                                        

Of bij het werken met een kleinere kring: je leert een verhaal te vertellen of een ritueel te maken voor nabestaanden, zodat de kring eromheen er ook in mee kan. Dit vraagt van jou vol aanwezig te kunnen zijn in het maken van de context en het vermogen tot meervoudige betrokkenheid.

Doelgroep

Met deze opleiding beogen we jou op te leiden tot een professional in het begeleiden van rouwprocessen. Als mogelijke toepassingsgebieden kun je denken aan het begeleiden van een rouwgroep, het ondersteunen van rouwprocessen in het onderwijs, bij een pastoraat, bij uitvaart- of ritueelbegeleiding of in het werken met een organisatie in transitie.

Uitgebreide informatie Direct aanmelden

Toelatingseisen

Een opleiding voor ervaren cursisten, therapeuten en trainers met een eigen praktijk en veel ervaring. Professionals die al vertrouwd zijn met begeleidingswerk en het geven van workshops.

 • je hebt tenminste de opleiding Systemisch Werken gevolgd
 • je bent geschoold en/of ervaren in het werken met groepen (Trainersopleiding, Het Helende Verhaal of een soortgelijke opleiding)
 • je bent geschoold en/of ervaren in het geven van individuele begeleiding (Ambacht van het hart, De Maskermaker of een soortgelijke opleiding).

 Na aanmelding volgt een intakegesprek.

Kosten

€ 2.075,00

Opleiders

 • Morten Hjort

  "In de ontmoeting komt verwonding en verborgen potentieel steeds weer in het licht." Lees meer

 • Joke Goudswaard

  "Licht en schaduw samen, dat is zo mooi!" Lees meer

 • Conny ten Klooster

  "De beweging van lichaam en ziel, die de weg wijst. " Lees meer

Uitgebreide informatie Direct aanmelden