Systemisch Werken

Ons leven kent van jongs af aan vele systemen. Wij mensen komen voort uit onze huizen van herkomst: de familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding tussen die systemen. Wij groeien op en ontwikkelen ons in systemen met onze opvoeders, onze schoolklas, een team, een vereniging en weer later werken wij in systemen, zoals in organisaties. Wij leren en ontwikkelen ons binnen die systemische context. Ieder van deze levenssystemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld, een zielsstroom die ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt.

In onze systeemdynamieken van herkomst gelden andere ordeningen en wetten dan op het individueel psychologische niveau. Wanneer problemen van individuen, groepen en organisaties hun oorsprong vinden op dit systemisch niveau, zijn interventies op psychologisch niveau niet toereikend en soms zelfs demotiverend en frustrerend. Immers, waar de oorsprong van de vragen, problemen en belemmeringen van de cliënt liggen in het systemische krachtenveld van herkomst, blijft het gewenste psychologische effect ondanks de inspanningen om aan persoonlijke vraagstukken te werken uit.

Wat kan ik met deze opleiding?

Deze opleiding is een introductie in Systemisch Werken. Je maakt kennis met de rijkgeschakeerde blik die Systemisch Werken met zich meebrengt en leert werken met opstellingen. Begrippen als balans van geven en nemen, insluiten en uitsluiten, wat is van mij en wat niet, systemische verstrikking, komen uitvoerig aan bod. Je leert werken met een Genogram, het belang van een openingsinterview en de vragen die nodig zijn om systemisch te kunnen werken.

Voor begeleiders is het van groot belang dat zij hun eigen plek binnen hun systeem van herkomst kennen en hebben genomen. Binnen de opleiding is hier veel aandacht voor. 

Uitgebreide informatie Direct aanmelden

Studiepunten en accreditaties

Aan deze opleiding zijn 114 PE-uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Met deze PE punten kunnen NOBCO coaches hun continue ontwikkeling aantonen in een EIA assessmentprocedure, ter verkrijging van het certificaat van EMCC Foundation, Practitioner, Senior Practitioner of Master Coach. Meer informatie treft u aan op nobco.nl.

Daarnaast is deze opleiding geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (404 SBU/14,4 EC), door de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (96 PE-punten), de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (21 PE-punten) en de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling (95 PE-punten).

   Logonbvh Klein  

     

Kosten

€ 3.650,00 inclusief koffie, thee en lunch

Opleiders

 • Morten Hjort

  "In de ontmoeting komt verwonding en verborgen potentieel steeds weer in het licht." Lees meer

 • Joke Goudswaard

  "Licht en schaduw samen, dat is zo mooi!" Lees meer

 • Mariët van Cooten

  "Stil staan bij wat is en wat was, om te worden wie je ten diepste bent." Lees meer

 • William Wilson

  "Mensen die hun diepste bestemming voelen, hebben zo'n ontroerende twinkeling in hun ogen." Lees meer

 • Mirjam Dirkx

  "Zoals ik steeds weer in de tonen van de piano mijzelf kan terugvinden, zo luister ik naar de ander." Lees meer

 • Andries de Jong

  "Myn hert lûkt nei syn oorsprong ta." Lees meer

 • Peter Asscheman

  "Keer op keer ben ik gefascineerd door mensen die de moed hebben hun thema’s aan te gaan." Lees meer

 • Anca Poll

  "De brug naar geluk is het verlies nemen en het verlorene aannemen." Lees meer

 • Stefan Woudenberg

  "Ik heb een goed oog voor wat er mist of nog ontwikkeld kan worden." Lees meer

Ervaringen

 • De groep laat zien wat ik buitensluit

  Werken met groepen blijft naast het inhoudelijke en didactische vakmanschap een ontdekkingstocht naar mijzelf. Wat gebeurt er in het contact? Wat kom ik hierin tegen?
  De Opleiding Systemisch Werken heeft mij als mens, man, trainer en coach veel persoonlijke inzichten gegeven in mijn kwaliteiten, valkuilen, verlangens en diepere dynamieken. Ik gun iedereen dit enorme geschenk. - Peter Henneveld

 • Mens en organisatie

  In trainingen die ik verzorg, ligt mijn focus op de simultane ontwikkeling van mens en organisatie. Ik hou van mensen en de wijze waarop ze vorm en inhoud geven aan hun leven en aan organisaties waarmee ze zich verbonden hebben.
  De opleiding systemisch werken bij Phoenix Opleidingen is een ontdekkingsreis naar de manier waarop ik dat als mens zelf vorm en inhoud geef. De opleiding heeft mij geleerd mezelf als instrument in te zetten in begeleidingsprocessen. Mijn eigen trainingen zijn hierdoor verdiept en verrijkt. - RR

Uitgebreide informatie Direct aanmelden