• Ken je deze opleiding al?

    Masterclass: de bewegingen van de ziel

    Deze masterclass is een inspirerende ontmoetingsruimte waarin je leert om het ambacht van het begeleidingswerk vanuit jouw persoonlijke reis te verbinden met de Lees meer

Projecten

Naast onze in-company trajecten bij een aantal trouwe relaties is Phoenix als partner betrokken bij een aantal bijzondere projecten, zoals Ereveld vol Leven.

Wat deze projecten gemeen hebben, is dat ze naadloos aansluiten bij onze signatuur. Hoe verschillend ook de aanpak en het veld dat ze bestrijken, we voelen een verwantschap met de doelen die ze nastreven. Het is daarom dat we graag bijdragen aan deze maatschappelijk impactvolle initiatieven.

In addition to our in-company programs for a number of loyal customers, we are involved as a partner in a number of special projects, such as Ereveld vol Leven.

These projects, are – each of them in their own way – close to our signature. How different their approach and field of action may be, when working together we feel a natural affinity with our roots and our identity. Therefor, we are happy to contribute to this high-impact social initiative.

  • Ereveld vol Leven

    Een van de bijzondere projecten waar we ons de afgelopen jaren aan verbonden hebben, is Ereveld vol Leven: een hedendaagse wijze van herdenken voor zowel de oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en uit de recentere vredesmissies als voor hun nabestaanden, die tot op de dag van vandaag de gemaakte offers en het geleden verlies voelen. Lees meer