• Nieuw leiderschapsaanbod

  Lees meer
 • Phoenixnieuws #2 is er!

  Lees meer
 • Speciaal voor mannen:

  Kennismaken met driejarige opleiding

  Nieuwsgierig?
 • Professionele Begeleiding van Organisaties

  Mens en organisatie dienen op het snijvlak van organisatie- en persoonlijke thematiek

  De kern van deze opleiding is leren op identiteitsniveau gezondheidsbevorderend te werken met mensen in grote systemen. Hiermee wordt bedoeld: met aandacht en respect voor de herkomst van de organisatie en haar taak, die nauw verbonden is met haar oorsprong en die vormend is voor haar identiteit. Werken op dit snijvlak persoonlijke taak/organisatietaak betekent dus ook het vermogen te werken met mensen op identiteitsniveau.

  Bekijk deze opleiding
 • De maskermaker

  Karakterstructuren als ingang in het begeleidingswerk

  Deze opleiding werkt vanuit drie invalshoeken: Systemisch Werken, lichaamswerk en energetisch werk. Naast diagnostische kaders leer je in deze opleiding welke interventies bij de specifieke maskers effectief en helend zijn. Het doel is de mogelijkheden van de begeleider te verruimen door thematieken bij de cliënt te herkennen en daar gericht op in te spelen. Je leert hoe mensen hun maskers maken en hoe de verschillende karakterstructuren een eigenheid hebben in het bewonen van het lichaam en in hun energiehuishouding.

  Bekijk deze opleiding