Klachtenregeling

Phoenix Opleidingen werkt in haar dienstverlening volgens een aantal uitgangspunten voor het gedrag en handelen van begeleiders. Deze uitgangspunten zijn beschreven in de Ethische Code van Phoenix Opleidingen.

Iedereen die werkzaam is voor Phoenix Opleidingen is automatisch deelnemer aan de Ethische Code en werkt volgens de uitgangspunten van deze Code.

Iedereen die een eigen praktijk als begeleider houdt en de driejarige opleiding en/of een vervolgopleiding heeft afgerond bij Phoenix Opleidingen, kan op vrijwillige basis deelnemer worden aan de Ethische Code.

De Klachtenregeling
De Klachtenregeling van Phoenix Opleidingen heeft als doel om een onafhankelijk oordeel te krijgen over de vraag of een deelnemer aan de Ethische Code (dat wil zeggen, een begeleider of trainer) heeft gehandeld volgens die Ethische Code en/of wat je in zijn algemeenheid van een bekwaam begeleider mag verwachten. Phoenix streeft met deze professionele klachtenregeling naar mogelijkheden om zorgvuldig en respectvol naar alle betrokken tot oplossingen te komen bij een klacht. Phoenix wil met de uitkomsten van een klacht ook de kwaliteit van haar eigen dienstverlening waar mogelijk verbeteren.

De Klachtencommissie
De Klachtencommissie beoordeelt of een deelnemer juist heeft gehandeld op basis van de uitgangspunten van de Ethische Code. De Klachtencommissie bestaat uit minimaal 3 personen, die geen formele banden hebben met Phoenix Opleidingen, maar wel bekend zijn met het werkveld. De Klachtencommissie wordt aangesteld door de Ethische Commissie. Sinds 2019 bestaat de Klachtencommissie uit:

T. van Hellenberg Hubar (voorzitter)
A. Roozenburg
A. van Poppelen

Heb jij een klacht over Phoenix Opleidingen?
Betreft jouw klacht een begeleider van Phoenix Opleidingen? Leg je klacht dan eerst bij Phoenix neer. Richt de klacht bij voorkeur per e-mail tot de directie van Phoenix Opleidingen. Vermeld bij je klacht duidelijk je naam, e-mailadres, naam van de begeleider en waar de klacht over gaat. Je kunt je klacht ook per post aan ons sturen. Het adres is: Phoenix Opleidingen, Raiffeisenlaan 26A, 3571 TE Utrecht

Als je dat liever niet wilt, dan kun je je wenden tot de Klachtencommissie. Je kunt de Klachtencommissie bij voorkeur per e-mail benaderen via klachtencommissie@phoenixopleidingen.nl

Heb jij een klacht over een begeleider van buiten Phoenix die deelnemer is aan de Ethische Code?
Betreft jouw klacht een begeleider die niet werkzaam is bij Phoenix? Stuur je klacht dan naar de Klachtencommissie. Je kunt de commissie bij voorkeur benaderen via klachtencommissie@phoenixopleidingen.nl. Vermeld bij je klacht duidelijk je naam, e-mailadres, naam en adres van de begeleider en waar de klacht over gaat. Het postadres is: Phoenix Opleidingen, p/a Klachtencommissie, Raiffeisenlaan 26A, 3571 TE, Utrecht

Wat gebeurt er met jouw klacht?
Dat is afhankelijk van waar je de klacht hebt ingediend: bij de directie van Phoenix Opleidingen of bij de Klachtencommissie. Als je de klacht hebt ingediend bij Phoenix Opleidingen, dan neemt de directie binnen 5 werkdagen contact met je op. In overleg met jou wordt afgestemd hoe de klacht daarna verder opgepakt zal worden.

Als je de klacht hebt ingediend bij de Klachtencommissie, dan gaat het in het kort als volgt:

  • Na ontvangst van de klacht krijg je van de Klachtencommissie een ontvangstbevestiging. De Klachtencommissie stuurt jouw klacht op dat moment ook naar de desbetreffende begeleider.
  • De Klachtencommissie bepaalt allereerst of de klacht ontvankelijk is, dat wil zeggen dat de klacht alleen in aanmerking komt voor behandeling als de begeleider deelnemer is aan de Ethische Code, als sprake is van een begeleidingscontract tussen jou en desbetreffende begeleider en als de klacht de uitgangspunten van de Ethische Code betreft.
  • Als de klacht niet ontvankelijk is, dan stelt de Klachtencommissie jou en de begeleider daarvan op de hoogte en eindigt de klachtbehandeling.
  • Als de klacht wel ontvankelijk is, dan vraagt de Klachtencommissie de begeleider om een schriftelijke reactie op de klacht.
  • De Klachtencommissie stuurt jou de schriftelijke reactie van de begeleider toe.
  • Daarna vindt met jou en de begeleider afzonderlijk een oriĆ«nterend gesprek plaats. Dat kan desgewenst telefonisch.
    Als jij en de begeleider bereid zijn om een bemiddeling of mediation aan te gaan en als deze ook naar beider tevredenheid lukt, dan is daarmee de klachtbehandeling afgelopen.
  • Mocht er geen bemiddeling of mediation plaatsvinden, of als die niet lukt, dan doet de Klachtencommissie een beoordeling van de klacht.
  • De Klachtencommissie informeert jou en de begeleider over haar oordeel.

Daarmee is de klachtbehandeling afgelopen.

Zie voor een uitgebreide toelichting de Klachtenregeling van Phoenix Opleidingen.

Fijn dat je er bent!

Phoenix Opleidingen maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om voorkeuren op te slaan. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. Wil je dit liever niet, klik dan op 'minimaal'.