Ethiek

'Er is een veld, voorbij concepten van goed en kwaad. Daar zal ik je tegenkomen.'

Rumi

Ethiek is een richtsnoer voor ons handelen en niet-handelen in de wereld en voor het nemen van verantwoordelijkheid daarvoor. Ethische bezinning op ons professionele doen en laten en ons rekenschap geven van de consequenties daarvan, speelt een belangrijke rol binnen Phoenix Opleidingen. 

Onze ethische visie stoelt op de ecologie die in het leven besloten ligt; over hoe de consequenties van ons handelen en dat van onze cliënten met andere velden van relaties verbonden zijn. Er is een ik, er is een wij-allemaal. In ethische zin verhouden we ons tot al die velden. Dat vraagt een lerende houding van ons als begeleiders.

De filosoof Levinas benadrukt dat er in elke ontmoeting een ethisch appèl op ons wordt gedaan. De ander vol zien in zijn kwetsbaarheid en gekwetstheid, het aankijken van diens gelaat en de geschiedenis die zich daarachter vertoont, zadelt ons op met verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we als begeleider gehoor geven aan de ander, terwijl we ook in het geding zijn? Waar vinden we onze innerlijke beslistheid om het juiste pad te gaan en bij gemaakte fouten deze te erkennen?

Ons vak grijpt direct in op vragen rondom goed en kwaad. Hierin toetsen we onszelf aan ons persoonlijk geweten. We worden ook gestuurd door de tradities waarin we opgroeiden; de wetten van ons groepsgeweten zijn onder onze huid gaan zitten. De kunst is om die zo vertrouwde wetten met hun vaste moraal te overstijgen. Om zo als professional te blijven groeien in het winnen van innerlijke ruimte en de ander werkelijk te ontmoeten met ons hart als zintuig van deelname.

Ethische Commissie

Phoenix Opleidingen heeft een Ethische Commissie met een relatief autonome positie ten opzichte van Phoenix als instituut: deze fungeert als adviseur, ondersteuner, klankbord, inspiratiebron en feedbackgever op het gebied van ethisch denken en handelen.

Ethische Code

Phoenix Opleidingen hanteert een Ethische Code. Bij Phoenix opgeleiden kunnen deelnemer worden aan deze Ethische Code. De Ethische Commissie zorgt ervoor dat de Ethische Code up-to-date blijft, dat de klachtenprocedure goed functioneert en dat er een effectief functionerende klachtencommissie is. Deelnemers aan de Ethische Code mogen het logo ‘Deelnemer Ethische Code Phoenix Opleidingen’ voeren binnen de eigen praktijk.

Deelname Ethische Code

Wil je deelnemer worden aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen? Dit kan als je de driejarige opleiding en/of een vervolgopleiding hebt afgerond. Neem in dat geval contact op met het secretariaat en informeer naar de voorwaarden. Telefoonnummer 030 - 238 05 47 of stuur een mail naar ec@phoenixopleidingen.nl

Werkplaats Ethiek

Voor de deelnemers aan de Ethische Code faciliteert de Ethische Commissie, namens Phoenix, een levende, ervaringsgerichte werkplaats, waar deelnemers inspiratie kunnen opdoen en waar ze het ethisch gedachtegoed van Phoenix in de levende ervaring kunnen ontwikkelen en verdiepen. Vooralsnog wordt de platformfunctie ingevuld met één studie/ervaringsavond per jaar. Deelnemers krijgen bericht wanneer die plaatsvindt.

Klachtenregeling

Als deelnemer aan de Ethische Code onderschrijf je ook de Klachtenregeling die van de Code deel uitmaakt. Dit betekent dat jouw cliënten en cursisten een onafhankelijke Klachtencommissie ter beschikking staat in het geval zij een klacht hebben over jouw functioneren. Als deelnemer aan de Ethische Code ben je eraan gehouden hiervan melding te maken, bijvoorbeeld via jouw website.

Fijn dat je er bent!

Phoenix Opleidingen maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om voorkeuren op te slaan. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. Wil je dit liever niet, klik dan op 'minimaal'.