Ambacht van het hart

Meesterschap in individuele begeleiding

Begeleiden is een ambacht. Het veronderstelt praxis, het maken van vlieguren, de discipline van de herhaling, zodat de geoefende strategieën op den duur als was voelen in je handen. Het ambacht leer je in de ontmoeting, in het 'veld’ tussen jou en mij: precies daar waar twee zielen elkaar raken in ruimte en tijd.

De grootste kunstenaar kan niets verzinnen
Dat niet vooraf al in de steen bestaat
Maar als zijn hand niet met zijn geest meegaat
Zal hij het nooit van het ruwe marmer winnen.

Michelangelo

Hoe, in de krachtige stilte van het veld van twee, waar twee systemen, structuren en geschiedenissen elkaar ontmoeten in hun onontkoombare kwetsbaarheid, hoe daar te zijn in je naaktheid als begeleider ten dienste van het ontvouwen van de ziel van die mens met jou? Hoe je telkens opnieuw, keer op keer, te laten raken, te laten openen, te laten verteren, te laten veranderen door wat er in die ontmoeting met jou als begeleider gebeurt en dat ten dienste te stellen van de ander? Deelnemer zijn zonder voorbehoud, of het voorbehoud in je te laten gisten.

Jouw reis, jouw kwetsbaarheid, jouw bereidheid, jouw onvermogen en onmacht in de ogen kijken en herkennen als het begin van jouw ontmoeting met de ander. Zo worden technische begrippen als overdracht en tegenoverdracht een levend instrument in het begeleidingscontact. Dat is de kern van de vervolgopleiding Ambacht van het hart. Alle verdiepende theoretische kaders, de rijke oefeningen en het subtiel werken met lichaamsbewustzijn en adem vallen in dat kader.

Inhoud

De opleiding Ambacht van het hart; Meesterschap in individuele begeleiding leidt je op tot begeleider van individuele cliënten. Je leert werken met vraagstukken op identiteitsniveau. Vakmanschap bezit je al, meesterschap in deze opleiding betekent ‘jezelf als instrument in de ontmoeting kunnen inzetten’.

De rode draad in deze opleiding is het werken via de interne grens. Je leert over de plaats van pijn in het begeleidingswerk, over hoe met pijn en vastgezette pijn, trauma, om te gaan. Je leert hoe je mensen in contact brengt met de betekenis van hun waarden en overtuigingen en de dynamieken van waaruit deze voortkomen. Je leert de goede dingen te doen en de juiste dingen te laten.

Het programma is opgebouwd rond:

 • welkom zijn in de ontmoeting
 • het mysterie van de ontmoeting
 • het hier en nu als ontmoetingsplek
 • werken met holding, pijn, vastgezette pijn en het helende veld
 • werken met polariteiten, beweging in gang zetten integreren en voltooien
 • van bindingen tot verbinding komen; energie vrijmaken
 • het werken met en intrinsiek begrijpen van concepten en levensthema's die aan bod kunnen komen in individuele begeleiding.
 • lichaamsgewaarzijn en werken met lijf en adem

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • contact, contract, kader en inbedding, inhoud, relatie en verborgen contract
 • jezelf verbaal en non-verbaal als instrument gebruiken in het cont(r)act
 • identiteit, identiteitsontwikkeling, waarden, overtuigingen en het lichaam
 • liefde, seksualiteit en relaties
 • rouw en rouwverwerking
 • werken met de schaduw
 • interne grens
 • maskers
 • overdracht en tegenoverdracht
 • systemische dynamieken in de één-op-één-begeleiding
 • werken met trance en trancedefensies
 • van imprint naar reïmprint
 • diagnosticeren in het hier en nu
 • holding, trauma en heling
 • behandelplanning

 

Voor wie

Professionals die (ook) in één-op-één-contact met mensen werken en zich verder willen scholen in het verdiepen van de ontmoeting. Begeleiders, counselors, coaches, therapeuten, trainers, leraren, maatschappelijk werkers en leidinggevenden zijn van harte welkom.

We gaan ervan uit dat je de driejarige Opleiding in Professionele Communicatie hebt afgerond. Cursisten die elders opleidingen hebben gevolgd en die willen deelnemen aan deze vervolgopleiding, zullen we uitnodigen voor een instroomgesprek om de mate van aansluiting te onderzoeken.

Werkwijze

Theorie en oefeningen wisselen elkaar af en zijn gericht op het één-op-één werken met mensen. De trainers illustreren het één-op-één werken voortdurend tijdens de opleiding, ook aan de hand van persoonlijke inbreng van de cursisten. 

Samenwerken en oefenen in intervisiegroepen – tussen de opleidingsblokken door – is een integraal onderdeel van de opleiding.

Toetsing

De laatste dagen staan in het teken van inspiratie en integratie. In een bijzondere setting krijgt ieder de gelegenheid het verworvene te tonen, te beleven en te integreren. We toetsen op de volgende onderdelen:

 • Deelname aan de cursusdagen en bestudering van het lesmateriaal
 • Samenwerken en oefenen in de intervisiegroepen
 • Schriftelijke weergave en presentatie van je behandelplan
 • Kennen en kunnen hanteren van de in de opleiding aangeboden technieken middels compacte trainingen aan je mede-cursisten
 • Begeleidingswerk op identiteitsniveau
 • Kennen en kunnen hanteren van je professionele verlangens en het geleerde uit de interviews middels compacte trainingen aan je mede-cursisten

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.

Vorm

De opleiding bestaat uit 15 dagen, met daarbij een individuele supervisie en intervisiebijeenkomsten tussen de blokken door.

Houd rekening met het feit dat opleidingsdagen ook in vakanties gepland kunnen zijn.

Studiepunten

Deze opleiding is geaccrediteerd door de volgende beroepsverenigingen:

Opleiders

Ruth Bellinkx

'Kijken, kijken en dan ineens een hele nieuwe wereld zien'

Meer over Ruth

Alex Lagas

'Doorgeven wat ik heb aangenomen'

Meer over Alex

Inschrijven

Phoenix hecht eraan om te werken met divers samengestelde groepen. Voor zover we daar invloed op hebben, streven we naar een verhouding van voldoende mannen en vrouwen in elke groep. Dit kan betekenen dat er in een bepaalde groep nog ruimte is voor mannen en dat voor vrouwen de groep al vol is. Hiervan krijg je bericht nadat je je hebt ingeschreven.

Direct inschrijven

Fijn dat je er bent!

Phoenix Opleidingen maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om voorkeuren op te slaan. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. Wil je dit liever niet, klik dan op 'minimaal'.