Ambacht van het hart

Meesterschap in individuele begeleiding

‘Voorbij onze ideeën van goed en kwaad is een veld. Daar zal ik je ontmoeten.’

Rumi

 

Dit ambacht draait om instrument van leren te zijn in de ontmoeting met je cliënten. Zo faciliteer je groei, ontwikkeling en leren. Wanneer mensen bij je komen loopt er iets spaak en stroomt het niet meer. In het werken op identiteitsniveau leer je de dynamieken achter dat stokken te zien. Hoe bewegen mensen tussen levensbeweging en overlevingsreactie, tussen bewust en onbewust, intentie en consequentie? Hoe leren ze te zijn met wat als bestaansgegeven erkend en aangenomen wil worden? En hoe geef je hier als begeleider – vanuit je unieke kleur, met alles wat je gevormd heeft in het leven – een dienend antwoord op?

 

‘Het hart van het ambacht van begeleider is het bekrachtigen van het leren van de mensen met wie je werkt. Het stoelt op de inspiratie en aspiratie om van het dienen van de weg die ieder van ons gaat een ambacht te maken, op alle lagen van het mens-zijn. In termen van vakmanschap faciliteer en dien je het proces van zelfontplooiing, de natuurlijk verlopende leerweg die mensen gaan, om hun verschillende delen met elkaar in overeenstemming te brengen en mens uit een stuk te worden, op de plek die er voor hun is.‘ 

Wibe Veenbaas 

Inhoud

Eén-op-één begeleiden is een métier; het vraagt het precieze van het maatwerk van het cliënt- en procesgericht werken. Ieder mens heeft een uniek eigen verhaal. In de ontmoeting en relatie tussen jou en je cliënt komt dat verhaal tot leven: in de taal van het lijf, in de interacties. Je bent als begeleider het essentiële ‘buiten’ voor de leerlijn van de ander. Overdracht is het leerlandschap. Het onvoltooide van ooit wat nu met jou herhaald wordt, is je diagnostische ingang. ‘Wat wil hier geleerd worden?’ is de sleutelvraag.

In dit ambacht is je hart zintuig van deelname. Je kunt niet anders dan zowel de ander als datgene wat het leven aandraagt, binnenlaten en je laten raken. In het toelaten van datgene wat de ander in je wakker roept, vind je de juiste golflengte van afstemming. Je zoekt naar waar het leren is gestokt en je creëert hierin herkansingen. Daarbij kijk je met een oog naar buiten en met het andere naar binnen; je leert om je eigen stokken als kantelpunt in te zetten in het leerlandschap. Zo houd je je eigen bril schoon en blijf je instrument van leren. 

Opbouw

In de opleidingsblokken volgen we de fasen van het therapeutisch proces die elk in de vier leerlijnen met bijbehorende onderwerpen zijn uitgewerkt. Twee van de opleidingsblokken zijn specifiek ingericht op het instrument-zijn in de ontmoeting. De belangrijkste leerlijnen zijn:

 1. Het bouwen en bieden van een context voor leren; de grond vruchtbaar maken en houden voor leren.   
 2. De professionele kaders en concepten die je nodig hebt bij het aansturen en faciliteren van het leren door alle fasen van het therapeutisch proces en de leerlijn heen.    
 3. Het instrument van leren zijn; ‘ontmoetingswerker’ zijn. Je leert fenomenologisch waar te nemen en jezelf als instrument in te zetten.  
 4. Vaardigheden en technieken; het in je vingers krijgen van de gereedschappen van de begeleider, de methodes en technieken.

Een verdere detaillering per opleidingsblok:

Landingsplaats voor het verhaal

 • het therapeutisch proces en de bijzonderheden per fase
 • de mens en zijn verhaal; levensloop, bouwstenen, script en leerthema’s
 • de ontmoeting als werkruimte
 • koersen op de ordening, levensbeweging en plekbesef
 • contact, voorlopig/eerste contract, verborgen contract
 • holding en containment
 • hier-en-nu-diagnostiek
 • primaire beweging en verwondingen in hechtingsrelaties
 • overdracht en tegenoverdracht
 • magische plek en taak
 • imprint en reïmprint
 • score

Afdalen in het verhaal

 • de ik-zelf-as
 • lijf, beweging en stagnatie
 • losmaken, herstel- en ontwikkelingsgericht werken
 • horizontaliteit en verticaliteit in relaties
 • helende plek en taak
 • lot en antwoord op het lot
 • tweede contract
 • debriefing
 • ruimtelijk werken en systemische dynamieken in de één-op-één-begeleiding

 De put van de leerlijn

 • werken met de wachters bij de put
 • de betekenis van de put en de instinctieve dimensie
 • van overlevingsbeweging naar levensbeweging
 • het groepsgeweten overstijgen
 • existentiële dilemma’s
 • plek en interne grens
 • regulatie

Twee blokken Verschijnselen Spreken; ik als instrument

 • soorten verschijnselen
 • verschijnselen waarnemen in de directe ontmoeting
 • verschijnselen thuisbrengen bij jezelf
 • verschijnselen thuisbrengen bij de ander
 • werken met trance
 • existentiële dilemma’s
 • pijn als levensgegeven; soorten pijn en pijn herbergen

De integratie- en afrondingsfase van het therapeutisch proces

 • initiatie
 • te integreren ontwikkeltaken en ik-competenties
 • plek en grenzen
 • interventies, oefeningen en huiswerkopdrachten
 • feedback en feedforward
 • oogst en afscheid
 • opdrachten en interventies die het rondkomen bekrachtigen

Voor wie

Professionals die (ook) in één-op-één-contact met mensen werken en zich verder willen scholen in het verdiepen van de ontmoeting. Begeleiders, counselors, coaches, therapeuten, trainers, HR-professionals, leraren, maatschappelijk werkers en leidinggevenden zijn van harte welkom.

Voorafgaand aan deze opleiding deed je voldoende persoonlijk en innerlijk werk en maakte je je al flink wat professionele kaders en stromingen eigen. We gaan er bij Phoenixcursisten vanuit dat je de driejarige Opleiding in Professionele Communicatie hebt afgerond. Cursisten die elders opleidingen hebben gevolgd en die willen deelnemen aan deze vervolgopleiding, zullen we uitnodigen voor een instroomgesprek om de mate van aansluiting te onderzoeken.

Werkwijze

Theorie en oefeningen wisselen elkaar af en zijn gericht op het één-op-één werken met mensen. De trainers illustreren het één-op-één werken voortdurend tijdens de opleiding, ook aan de hand van persoonlijke inbreng van de cursisten. 
Samenwerken en oefenen in intervisiegroepen – tussen de opleidingsblokken door – is een integraal onderdeel van de opleiding.

Toetsing

De laatste dagen staan in het teken van inspiratie en integratie. Je krijgt de gelegenheid het verworvene te tonen, te beleven en te integreren. We toetsen op de volgende onderdelen:

 • deelname aan de cursusdagen en bestudering van het lesmateriaal;
 • samenwerken en oefenen in de intervisiegroepen;
 • begeleidingswerk waarin je de ontmoeting als werkruimte en jezelf als instrument inzet;
 • werkstuk en presentatie met de titel: Mijn overdracht als leerlandschap;
 • werkstuk van de door jou ontworpen ontwikkelroute voor een medecursist.

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.

Vorm

De opleiding bestaat uit 15,5 dagen, met daarbij een individuele supervisie en intervisiebijeenkomsten tussen de blokken door.

Houd rekening met het feit dat opleidingsdagen ook in vakanties gepland kunnen zijn.

Studiepunten

Deze opleiding is geaccrediteerd door de volgende beroepsverenigingen:

Opleiders

Alex Lagas

'Doorgeven wat ik heb aangenomen'

Meer over Alex

Mirjam Dirkx

'Zoals ik steeds weer in de tonen van de piano mijzelf kan terugvinden, zo luister ik naar de ander'

Meer over Mirjam

Inschrijven

Phoenix hecht eraan om te werken met divers samengestelde groepen. Voor zover we daar invloed op hebben, streven we naar een verhouding van voldoende mannen en vrouwen in elke groep. Dit kan betekenen dat er in een bepaalde groep nog ruimte is voor mannen en dat voor vrouwen de groep al vol is. Hiervan krijg je bericht nadat je je hebt ingeschreven.

Direct inschrijven

Meer data

Kun je niet op deze datum? Deze opleiding start ook op de volgende data:

Fijn dat je er bent!

Phoenix Opleidingen maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om voorkeuren op te slaan. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. Wil je dit liever niet, klik dan op 'minimaal'.