Info

De inschrijving voor deze (vervolg)opleiding is gesloten

De maskermaker

Systemisch Werken en Lichaamswerk

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi
Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden
En zal zichzelf opnieuw verstaan
En leven, bloot en onomwonden
Aan niets en niemand meer ten prooi

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi

Huub Oosterhuis

Maskermakers zijn we. Maskers, ofwel karakterstructuren, ontwikkel je als antwoord op kwetsing en pijn: je doet alsof je niet geraakt bent, zowel naar binnen als tegenover de buitenwereld. Een vorm van overleven, waarbij liefdeskwetsuren door het masker bedekt worden. Tegelijk zijn je maskers een uitnodiging tot bewustwording en transformatie, als je leert verstaan welke specifieke levensthema's spelen en hoe systeemdynamieken en bindingen de verschillende structuren beïnvloeden. Maskers laten zich niet alleen zien in gedrag, maar ook in je instinctieve bewegingen en lichaamsstructuur; houding, spierpantsers, de manier waarop je de adem reguleert.

We onderscheiden zes maskers, die we verbinden met hun belangrijkste polariteiten

 • Het schizoïde masker; hemel en aarde
 • Het orale masker; vervulling en tekort
 • Het symbiotische masker; samen en apart
 • Het psychopathische masker; kracht en kwetsbaarheid
 • Het masochistische masker; lijden en geluk
 • Het rigide masker; vorm en essentie

Ontwikkelingspsychologisch ligt de basis hiervoor in de eerste zes jaar van ons leven.

Inhoud

In de opleiding De Maskermaker volgen we de beweging van de incarnatie als rode draad in de ontwikkeling van de verschillende karakterstructuren. Welke maskerkwaliteiten lichten op, zowel bij jezelf als bij de ander, en welke blijven in de schaduw, in het onbewuste? En hoe kunnen we deze als krachtbronnen gebruiken? In tweedaagse blokken werken we met de zes maskers, de verbinding tussen de systemische maskerprincipes en het lichaam. We onderzoeken de manier waarop de verschillende karakterstructuren zich vertalen in lichaamsbouw, adem en energiehuishouding. Een belangrijk diagnostisch instrument in begeleidingswerk.

Door de maskers en hun primaire bewegingen thuis te brengen in het systeem van herkomst aan de hand van imprints, loyaliteiten en ordeningsprincipes, openen we nieuwe interventiemogelijkheden. Overkoepelende thema’s als plek en ordening, het werken op de Ik-zelfas en schaamte en existentiële angst plaatsen diagnostiek en interventies in een breder kader.

Belangrijke onderwerpen die aan de orde komen

 • de maskers of karakterstructuren; hun specifieke energieën, schaduwwerk en lijfelijke representatie
 • het lichaam als spiegel; houding, primaire beweging en het stokken en stromen van de adem als diagnostisch instrument
 • de primaire beweging als toegangspoort tot het openen van imprints en heling
 • emotie, cognitie en gedrag van de verschillende maskers
 • ontwikkelingspsychologie, liefdeskwetsuur en polariteit
 • systemische dynamieken en loyaliteit aan het systeem van herkomst
 • maskers en de dynamieken van overdracht en tegenoverdracht
 • hechtingspatronen en rouw in relatie tot bonding
 • geven en nemen en het werken met de adem
 • de principes van de mannelijke en vrouwelijke energie
 • patronen van karakterstructuren in de relatie
 • intimiteit en seksualiteit

Overkoepelende kaders

 • het veld van ik en zelf als context voor leren
 • de ontmoeting als leerlandschap: werken op de interne grens
 • schaamte & existentiële angst
 • fusie en splitsing
 • de betekenis van plek in de ordening en het groepsgeweten
 • de begeleider als instrument: belichamen

Voor wie

Professionals die zich binnen hun vakgebied als trainer, therapeut of begeleider verder willen ontwikkelen en bekwamen in het toepassen van diagnostiek en het plaatsen van lichaamsgerichte en systemische interventies.

Mensen die in hun werk met andere mensen effectiever willen communiceren door zichzelf en de ander te leren verstaan vanuit lichaamstaal en karakterstructuren, die op de werkvloer met elkaar communiceren.

We gaan ervan uit dat je de opleiding Systemisch Werken hebt afgerond. Cursisten die elders opleidingen hebben gevolgd en die willen deelnemen aan deze vervolgopleiding, zullen we uitnodigen voor een instroomgesprek om de mate van aansluiting te onderzoeken.

Werkwijze

Per blok staat een masker centraal. Ook behandelt elk blok een overkoepelend thema dat voor alle maskers geldt, zoals het veld van ik en zelf, plek en ordening, schaamte en existentiële angst. 's Ochtends ligt het accent op lichaams-, energetisch-, adem- en stemwerk; 's middags is er ruimte voor opstellingen rond eigen thema's en het zelfstandig werken met opstellingen vanuit eigen supervisievragen.

In de opleiding werken we vanuit de invalshoeken Systemisch Werken, Lichaamswerk en energetisch werk. Naast deze diagnostische kaders leer je welke interventies bij de specifieke maskers effectief en helend zijn. Je hebt zicht op de context waarbinnen de maskers zich ontwikkelen en kunt werken met een aantal overkoepelende thema’s die voor alle maskers gelden, zoals het veld van ik en zelf, existentiële angst en schaamte en de primaire beweging. Het doel is de mogelijkheden van de begeleider te verruimen om thematieken bij de cliënt te herkennen en daar gericht op in te spelen.

Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Persoonlijke inbreng van cursisten met vragen over de eigen werkwijze en terugkoppeling van de oefenstof in de praktijk is een voorwaarde.

De opleiding duurt 15,5 dagen en is onderverdeeld in twee- en driedaagse lesblokken, aangevuld met een dagdeel supervisie met je intervisiegroep. Samenwerken en oefenen in intervisiegroepen – tussen de opleidingsblokken door – is een integraal onderdeel van de opleiding.

Toetsing

Om in aanmerking te komen voor een certificaat vindt toetsing plaats.

Je wordt getoetst op de volgende onderdelen:

 • Deelname aan tenminste 14 volledige cursusdagen en bestudering van het lesmateriaal.
 • Schriftelijke weergave van de eigen reis door de karakterstructuren en hoe je hiermee in de praktijk gewerkt hebt aan de hand van een casus.
 • Het neerzetten van een constellatie met aandacht voor lichaamswerk, het parallel proces en de theoretische context.
 • Samenwerking en oefening in intervisiegroepen.

Studiepunten

Deze opleiding is geaccrediteerd door de volgende beroepsverenigingen:

Opleiders

Morten Hjort

'Het gemiste als inspiratie'

Meer over Morten

Wietske Jansen Schoonhoven

'Het onbenoembare zichtbaar maken'

Meer over Wietske

Meer data

Kun je niet op deze datum? Deze opleiding start ook op de volgende data:

Fijn dat je er bent!

Phoenix Opleidingen maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om voorkeuren op te slaan. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. Wil je dit liever niet, klik dan op 'minimaal'.