Het kunstlab

de muzen als toegangspoort tot verdieping in begeleidingswerk

Voor ervaren begeleiders die de archetypische wereld van de muzen als bron willen ontwikkelen in hun werk, om te inspireren, verbinden, versnellen en verdiepen.

Je hebt weet van hoe je mensen aanraakt vanuit je eigen geraaktheid en inspiratie. Je verlangt ernaar om je professionele kennis en kunde te verruimen op zo’n manier dat het jou ook voedt en inspireert. In deze masterclass verdiep je je vermogen om muzisch te interveniëren. Puttend uit het veld van inspiratie, open je een grotere leerruimte. Beelden, muziek, theater, dans of film verhalen van de grote existentiële thema’s die in elk mensenleven opspelen. Ze bevragen en onderzoeken deze universele levensthema's zo, dat iedereen zichzelf erin kan herkennen en terugvinden. Je verruimt je gave om de kunsten zodanig in te zetten, dat het als een vliegwiel functioneert en ieders individuele leerproces aanwakkert.

Inhoud

Kunst is urgent, geboren om iets uiterst persoonlijks van de kunstenaar tot uitdrukking te brengen. Die expressie vindt een herkenning in ons als toeschouwers, het roept onze eigen urgentie wakker. Wat wil tot expressie komen in jou als begeleider? En hoe kun je daar de vruchten van plukken in het werken met mensen, zodat je ook hen aanspoort om gehoor te geven aan hun eigen, uiterst individuele roep van binnenuit?

Je werkt met de universele taal van het kunstwerk om het individuele leerproces te stimuleren. Hoe kun je helen wat met dagelijkse woorden nauwelijks te vatten is? Kunst als toegangspoort tot het onbenoembare. Welke beelden of welke muziek kies je dan? Wat beoog je ermee wakker te roepen? Welke symboliek biedt troost en bemoediging? Hoe inspireer je de ander in het tere gebied van gebrokenheid en groei? Welke kunstwerken zoeken de broodnodige confrontatie en de liefdevolle schok, bij stagnaties? Kunst is in staat om het onbewuste te verbinden met het nog sluimerende bewustzijn. In deze masterclass werk je met de muzen als ‘derde partner' in de ontmoetingsruimte.

Voor wie

Professionals die zich binnen hun vakgebied als trainer, therapeut of begeleider verder willen bekwamen in het inzetten van de muzische taal om leer- en ontwikkelingsprocessen aan te sturen. Om zo hun ambachtelijke vermogen in het werken met existentiële thema’s te verfijnen en vergroten.

We gaan ervan uit dat je de driejarige Opleiding in Professionele Communicatie en een vervolgopleiding hebt voltooid, of een vergelijkbaar traject buiten Phoenix Opleidingen hebt doorlopen. In het laatste geval zullen we je uitnodigen voor een instroomgesprek om de mate van aansluiting te onderzoeken.

Werkwijze

Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Persoonlijke inbreng van cursisten met vragen over de eigen werkwijze en terugkoppeling van de oefenstof in de praktijk is een voorwaarde.

Je oefent met interventies in begeleiding, waarbij je de muze inzet op een manier die bij je past. Je ontwikkelt je vermogen om de taal van de kunsten toe te passen in het openen van ontmoetingsruimten, waarin de leervragen van je cliënten verdieping vinden, zowel één-op-één als in het werken met constellaties. Inspiratie uit muziek, beeldende kunst, dans en theater zet je om in concrete en verassende werkvormen voor eigen gebruik.

De lesdagen bestaan uit drie blokken van twee dagen. Aanvullend vragen we je in eigen tijd een specifieke theater- of muziekvoorstelling en een museumtentoonstelling te bezoeken. Je krijgt opdrachten mee om je ervaringen hierin verder te onderzoeken met een medecursist uit de opleidingsgroep.

Toetsing

De laatste dag staat in het teken van inspiratie en integratie. In een bijzondere setting krijgt ieder de gelegenheid het verworvene op het gebied van cognitie, vaardigheid en attitude te tonen, te beleven en te integreren.

We toetsen op de volgende onderdelen:

  • deelname aan de cursusdagen en bestudering van het lesmateriaal;
  • kennen en kunnen hanteren van de in de opleiding aangeboden technieken;
  • bezoek van een voorstelling en een tentoonstelling en de opdrachten daarover met een medecursist;
  • uitwerking van je ervaringen in een inspiratiesessie voor je medecursisten op de laatste opleidingsdag.

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.

Opleiders

Mirjam Dirkx

'Zoals ik steeds weer in de tonen van de piano mijzelf kan terugvinden, zo luister ik naar de ander'

Meer over Mirjam

Wietske Jansen Schoonhoven

'Het onbenoembare zichtbaar maken'

Meer over Wietske

Inschrijven

Direct inschrijven

Fijn dat je er bent!

Phoenix Opleidingen maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om voorkeuren op te slaan. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. Wil je dit liever niet, klik dan op 'minimaal'.