Info

De inschrijving voor deze (vervolg)opleiding is gesloten

Systemisch werken

Mensen die met mensen werken komen systeemdynamieken tegen, krachtenvelden die de samenwerking en communicatie onbewust beïnvloeden. In de opleiding Systemisch Werken ontdek je hoe jouw doen en laten en dat van anderen van jongs af aan doordrenkt is met deze dynamieken. Aan het eind van de opleiding kijk je met een ruime, systemische blik naar jezelf en de mensen om je heen en kun je werken met groei en ontwikkeling rondom diepgewortelde patronen.

Het begrip ‘systemisch’ verwijst naar de invloed van het grotere geheel op het individu. We leren en ontwikkelen ons van kinds af aan binnen systemische contexten, ieder met een eigen dynamisch krachtenveld. Het eerste systeem, ons gezin van herkomst, laat een diepe blauwdruk in ons achter. De dynamieken die we daar aantroffen, onze loyaliteiten en de daaruit voortvloeiende interactiepatronen, herhalen we onbewust in latere systemen, zoals in onze werkcontext of ons huidige gezin. Doorgaans effectief en soms in een beknellende binding, alsof we ongewild teruggetrokken worden in de tijd.

Inhoud

In deze opleiding leer je ontwikkelingsvragen verstaan vanuit een systemisch perspectief. Goed functionerende systemen kenmerken zich door een aantal universele wetmatigheden of ordeningsprincipes. Wanneer deze principes verstoord raken, is dat van invloed op de individuele leden van een systeem, vaak tot in volgende generaties aan toe. Door middel van een opstelling of constellatie en andere systemische interventies leer je verstoorde loyaliteiten en dynamieken zichtbaar te maken, evenals de herstelbewegingen.

Wat leer je in deze opleiding?
Je oefent je in het systemisch kijken en interveniëren; van kleine, rake zinnetjes tot het begeleiden van constellaties in de ruimte. Je bekwaamt je in de fenomenologische grondhouding, waarbij je zowel de kracht als de beperkingen van je subjectieve waarneming gaat onderkennen. Je leert de subtiele fysieke en talige symptomen van overdracht en tegenoverdracht verstaan en ontwarren. Bewustwording van je loyaliteiten, je plek en de positie die anderen daarin innemen, helpt je om professioneel schoon te kunnen werken. 

Begrippen als loyaliteit en liefde, balans van geven en nemen, insluiten en uitsluiten, afbakenen van verantwoordelijkheden, ordening en plekbesef, meervoudige partijdigheid, de werkingen van het geweten en gevoelens als schuld en schaamte komen uitvoerig aan bod. Je leert over het belang van een wezenlijke, wederzijdse ontmoeting, systemische diagnostiek, de bouwstenen van opstellingen en werken met het genogram.

Wat kun je met deze opleiding?
Na het volgen van deze opleiding, kijk je met een systemische bril naar mensen, groepen en organisaties. Professioneel gezien ben je in staat om systemische interventies te doen bij individuele cliënten, cursisten en medewerkers en je kunt opstellingen in een groep begeleiden. Voor jezelf heb je zicht op het effect van jou op de ander en vice versa, in het licht van je voorgeschiedenis. Dit versterkt je vermogen om effectief en doelgericht te communiceren.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die met mensen werken. Zowel begeleiders die willen leren werken met opstellingen als leidinggevenden, HR-professionals, zorgverleners, docenten, trainers, coaches en therapeuten zijn welkom. Systemisch Werken is een basisopleiding voor een aantal vervolgopleidingen binnen Phoenix (zie de toelatingseisen van de vervolgopleidingen).

We gaan ervan uit dat je de driejarige Opleiding in Professionele Communicatie hebt afgerond. Cursisten die elders opleidingen gevolgd hebben en die willen deelnemen aan deze vervolgopleiding, zullen we uitnodigen voor een instroomgesprek om de mate van aansluiting te onderzoeken.

Studiepunten

Deze opleiding is geaccrediteerd door onderstaande beroepsverenigingen.

Opleiders

Mirjam Dirkx

'Zoals ik steeds weer in de tonen van de piano mijzelf kan terugvinden, zo luister ik naar de ander'

Meer over Mirjam

Chris Tils

'Op de bodem van de put gloort het licht'

Meer over Chris

Jet Centeno

'Het blijft mij raken hoe het verlorene ons zo de weg kan wijzen naar heelwording'

Meer over Jet

Morten Hjort

'Het gemiste als inspiratie'

Meer over Morten

Joke Goudswaard

'Licht en schaduw samen, dat is zo mooi!'

Meer over Joke

Fijn dat je er bent!

Phoenix Opleidingen maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om voorkeuren op te slaan. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. Wil je dit liever niet, klik dan op 'minimaal'.