Info

De inschrijving voor deze (vervolg)opleiding is gesloten

Trainersopleiding

De trainer nodigt mensen uit mee te gaan op hun eigen lerende ontdekkingsreis. Tegelijkertijd nodigt het trainersvak jou als trainer uit eruit te halen wat erin zit; de inzet van je vakmanschap, je leiderschap en de inzet van jezelf als instrument in de ontmoeting.

Dit ontmoetingsprincipe is een essentieel uitgangspunt in de opleiding; Je leert als geen ander, hoe wat je neerzet bepalend is voor wat je terugkrijgt van de groep. Deze opleiding biedt je de kennis, de kunde en de professionele beroepshouding om workshops, trainingen en opleidingen te ontwerpen en uit te voeren. Je leert op professionele wijze inspirerend en motiverend te werken met groepen mensen.

Inhoud

Een trainer in een opleiding of workshop heeft een bijzondere plek. Zijn vakmanschap, leiderschap en eigenheid zijn zijn instrument in de ontmoeting. Dit ontmoetingsprincipe is een essentieel uitgangspunt van deze opleiding. Op het snijvlak van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling biedt deze opleiding je de mogelijkheid om op een inspirerende wijze te werken met jouw eigenheid als trainer. 

Belangrijke elementen in de opleiding zijn:

1. Trainersvaardigheden

 • het leren kennen en gebruiken van didactische modellen: het formatmodel, het fasenmodel, de leercurve, leerstijlen
 • verdiepend werken
 • schakelen tussen interventieniveaus
 • werken met bewuste en onbewuste processen
 • organiseren en stimuleren van leerprocessen op identiteitsniveau
 • inzicht in de fasen van groepsontwikkeling met de specifieke leerpositie en leertaken van de groep per fase
 • inzicht in houding en taken die elke fase van de training en van de groep vraagt
 • ontwerpen en kiezen van oefeningen die bij het doel van de training aansluiten
 • leren door inzicht, ervaring en doen
 • gebruik maken van middelen zoals poëzie, metaforen, verhalen, lichaamswerk
 • feedback; het kunnen geven en ontvangen van verschillende vormen van feedback

2. Uitvoering

Een onderdeel van de opleiding is het maken van een eigen workshop. Bij het ontwerpen en uitvoeren van dit trainingsconcept staan drie elementen centraal: vakmanschap, leiderschap en jezelf als instrument gebruiken in relatie tot de groepsdynamiek.

3. Presentatie

 • congruentie
 • aanwezig zijn
 • het (leren) gebruiken van stem en taal, lichaam en energie en ankers

Bovenstaande elementen zullen steeds in relatie staan tot de groepsdynamiek en ieders individuele dynamiek.

4. Didactiek en methodieken

 • kaderbewustzijn, kaderen en herkaderen
 • eliciteren en installeren
 • presenteren en motiveren
 • zoekprocessen oproepen en aansturen
 • rapport en taalpatronen om rapport te maken
 • omgaan met vragen
 • chunking en ordening van informatie
 • balans tussen algemeen en specifiek, concreet en abstract
 • principes, proces en stappenplan van concepten
 • gebruik van stiltes en onderbrekingen
 • werken met contracten

5. Groep en groepsprocessen

 • macht, taak en relatie
 • existentiële dimensie
 • interactie dimensies
 • systemisch werken
 • distantie en betrokkenheid
 • het veld van leraar en leerling
 • mannelijk en vrouwelijk principe
 • overdracht en tegenoverdracht

Tijdens de opleiding besteden we intensief aandacht aan de specifieke overdrachtsfenomenen die jijzelf als trainer in het veld met de groep neerzet. Inzicht krijgen in de eigen dynamiek rond leiderschap en lidmaatschap is daarin van belang.

 

 

Voor wie

Cursisten die de driejarige opleiding in Professionele Communicatie hebben afgerond en zich binnen hun vakgebied als trainer of (groeps)leider willen ontwikkelen, die met groepen op identiteitsniveau willen werken en bereid zijn zichzelf in te zetten als middel tot leren.

We gaan ervan uit dat je de driejarige Opleiding in Professionele Communicatie hebt afgerond. Cursisten die elders opleidingen gevolgd hebben en die willen deelnemen aan deze vervolgopleiding, zullen we uitnodigen voor een instroomgesprek om de mate van aansluiting te onderzoeken.

Werkwijze

Wie je als trainer bent en hoe je jouw training of workshop neerzet, is bepalend voor wat je terugkrijgt van de cursisten. We besteden aandacht aan het werken met je stem, adem en lijf. In deze ontdekkingsreis is er ook aandacht voor jouw inspiratie in kunst, muziek, verhalen en gedichten, jouw muze.

Samenwerken en oefenen in intervisiegroepen – tussen de opleidingsblokken door – is een integraal onderdeel van de trainersopleiding. Eenmalig zal er een begeleide intervisiebijeenkomst zijn in het kader van het maken van het trainingsontwerp.

Toetsing

De opleiding duurt 15 dagen, plus een dagdeel supervisie.

De opleiding wordt door de cursist afgerond middels drie eindopdrachten, die als een rode draad door de training heenlopen:

 1. Het ontwerpen en kunnen geven van zeven korte trainingen rondom ’leren in relatie tot het format- en fasenmodel’.
 2. Het ontwerpen en presenteren van een eigen trainingsontwerp voor een training/workshop/opleiding op identiteitsniveau.
 3. Het schrijven van een Persoonlijk Statuut. Van een trainer, die gaat werken op identiteitsniveau verwachten we dat hij zelf ook een leerweg op dit niveau doormaakt en die leerweg kan beschrijven.

Aan het einde van de opleiding zijn er drie integratie- en toetsingsdagen. In een bijzondere setting krijgt ieder de gelegenheid het verworvene op het gebied van attitude, vakmanschap en presentatie te tonen, te ondergaan en te integreren.

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat. 

Studiepunten

Deze opleiding is geaccrediteerd door onderstaande beroepsverenigingen.

Opleiders

Morten Hjort

'Het gemiste als inspiratie'

Meer over Morten

Manon Miessen

'Elke mens draagt iets in zich dat onvervreemdbaar bij hem hoort'

Meer over Manon

Jos Meekers

'Steeds weer raakt het mij de verwondering te zien als mensen ‘echt’ in contact komen met hun lijf, hun essentie en daarin thuiskomen'

Meer over J.V.L.

Meer data

Kun je niet op deze datum? Deze opleiding start ook op de volgende data:

Fijn dat je er bent!

Phoenix Opleidingen maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om voorkeuren op te slaan. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. Wil je dit liever niet, klik dan op 'minimaal'.