TA voor gevorderden

In de stroom van de ontmoeting

Al het leven is verweven. In de relatie met een ander komen we dit als een gegevenheid tegen: we zijn afhankelijk van anderen én we hebben invloed vanuit onze autonomie. De uitdaging is om het eigen pad te banen binnen deze dans van samen en apart. In de versmelting of symbiose met de ander kunnen we onszelf verliezen. Of we schermen ons af van de ander in een poging om onze eigenheid te bewaken. Waar dit ooit het beste antwoord was dat voorhanden was, kan het tot een gevangenis verworden. In deze opleiding leer je om in de onmiddellijkheid van de ontmoeting te werken met mensen rondom de thema’s van samen en apart, symbiose en autonomie. 

In elke levensfase komen we voor nieuwe uitdagingen te staan in onze wijze van relaties aangaan: vanuit de jonge, natuurlijke symbiose met Ouderfiguren uitgroeien tot een volwassen mens, vanuit de verliefdheid ons ontwikkelen tot gelijkwaardige partners met behoud van eigenheid, van jonge werkende groeien naar senior collega of leidinggevende. De symbiose met de ander kan hierin tijdelijk dienend zijn, totdat we ons onze eigen leertaak kunnen toe-eigenen. Welke fenomenen neem je waar in het contact? Waar stroomt het en waar stokt het? Je onderzoekt de parallellen met andere levenscontexten, van nu én ooit. Je kijkt met een systemische bril naar wat er uit de natuurlijke ordening is geraakt, onder invloed van de lotsgebeurtenissen. Hoe kun je hier lerende ervaringen en herkansingen in bieden als begeleider, zodat de levensenergie weer kan gaan stromen?

Inhoud

In deze opleiding leer je om de fenomenen of verschijnselen die zich tonen in de ontmoeting tussen jou en de mens waarmee je werkt, thuis te brengen in hun ontstaansgeschiedenis. Je leert om de functionele symbiose te ontwarren van de disfunctionele in het licht van iemands lotsgeschiedenis. Je koerst daarbij op autonomie en heelheid. Je wordt je daarin steeds meer gewaar van je eigen plek en je eigen achilleshiel als begeleider, zodat de verleiding van de symbiose steeds minder trekkracht op je uitoefent.

We maken gebruik van het begrippenkader van Transactionele Analyse en Systemisch Werken, met onder meer aandacht voor het levensscript, psychologische Spelen en racketeering, impasses, tijdstructurering, hechting (primal wounds), fenomenologie, ordening en plekbesef, overdracht en tegenoverdracht en hoe deze verschijnselen zich voordoen in het parallel proces. 

Voor wie

Deze vervolgopleiding is bedoeld voor professionals die mensen aansturen en begeleiden, als manager, counselor, coach, onderwijsgevende, verzorger enzovoort. Je hebt gedegen kennis van Transactionele Analyse, opgedaan in onze driejarige opleiding in Professionele Communicatie, in onze tiendaagse opleiding Transactionele Analyse of elders.  

Werkwijze

Theorie en opdrachten wisselen elkaar af in deze opleiding. Concepten uit de Transactionele Analyse worden indien nodig of gewenst kort herhaald, maar vooral verdiept aan de hand van inzichten uit het systemische gedachtegoed en onze ervaring in het werken in de ontmoeting. Concepten die geen onderdeel waren van andere opleidingen binnen Phoenix worden toegevoegd. Het inbrengen van casuïstiek is welkom en het werken met het parallel proces krijgt volle aandacht. 

Toetsing

De opleiding wordt afgesloten met een werkstuk en, tijdens de laatste dag, met een integratie van het geleerde in een begeleiding. Van deelnemers wordt verwacht dat zij actief deelnemen en het aangebodene in de eigen werkomgeving in praktijk brengen. 

Erkenning

Deze opleiding is erkend door EATA (European Association for Transactional Analysis) en ITAA (International Transactional Analysis Association) en kan desgewenst deel uitmaken van een CTA-examentraject.

Opleiders

Alex Lagas

'Doorgeven wat ik heb aangenomen'

Meer over Alex

Inschrijven

Direct inschrijven

Fijn dat je er bent!

Phoenix Opleidingen maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om voorkeuren op te slaan. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. Wil je dit liever niet, klik dan op 'minimaal'.