Professionele Begeleiding van Organisaties

Organisaties zijn levende systemen die een eigenheid hebben: een geschiedenis, een cultuur, een gestructureerde vorm of inrichting, een taak, een doel, een bestemming. De opleiding Professionele Begeleiding van Organisaties is een opleiding op identiteitsniveau die uitgaat van de vraag: hoe dien ik de gezondheid van organisaties en mensen in organisaties op het snijvlak van organisatiethematiek en persoonlijke thematiek?

Organisaties zijn complexe systemen met eigen dynamieken, wetten, patronen van onthullen en verhullen. Primair zijn organisaties taaksystemen. De dynamieken van deze taaksystemen interfereren met die van de liefdessystemen van haar oprichters en medewerkers. Het boven water krijgen van die wisselwerking, het ontrafelen van de complexiteit zodat de diepere wetten weer voelbaar worden, het blootleggen van de leerlijn, het inzetten van jezelf als instrument met een eigen kleur en signatuur, dat is waar het in deze opleiding om draait. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: de ontmoeting is de moeder van alle interventies; een organisatie kan zo ver groeien als haar leiders zijn; het startpunt van groei is wat er is, niet hoe iets hoort te zijn.

Inhoud

In organisaties zijn sterke overdrachtsfenomenen werkzaam. Wat de directie in de overdracht neerzet, bewust en onbewust, heeft grote impact op de organisatie. In deze opleiding leer je (mensen in) organisaties vanaf een ingeordende plek van dienst te zijn, op een manier die de organisatiegezondheid en -groei bevordert. Je leert in het contact met je opdrachtgever onderzoeken of de jou aangeboden taak ook werkelijk de dienende taak is.

  • Uitgangspunten voor deze opleiding zijn:
    De terugkeer naar ordenende wetten dient de organisatiegezondheid.
  • Helder leren contracteren en diagnosticeren impliceert luisteren naar wat uit de orde is geraakt.
  • Dienend leiderschap bevordert de autonomie.
  • Er is een raakvlak tussen persoonlijke taak en organisatietaak.

Daarnaast leer je organisatieopstellingen te begeleiden. Het onderzoeken van een organisatievraag middels een opstelling maakt het mogelijk om onderliggende dynamieken in organisaties die niet makkelijk vast te pakken zijn, aan het licht te brengen.

De opleiding bestaat uit de volgende blokken:

1. Contracteren op het raakvlak
Contracteren is een werkwoord. In de eerste ontmoeting gebeurt het al. Wat laat zich zien en wat niet? Contracten hebben een inhoudelijke en een relationele component. Ze worden gemaakt op het raakvlak van de organisatie, de opdrachtgever, jou als begeleider en van ieders geschiedenis die doorklinkt in het heden. Hoe helderder je contracteert, hoe schoner je contract.

2. De systeemdienaar
Organisaties zijn systemen met eigen wetten. Primair is een organisatiesysteem een verbindend veld van relaties, die rondom een taak georganiseerd zijn. Iedere organisatie heeft haar eigen bron, taak en dynamieken. Iedere medewerker neemt voor kortere of langere tijd deel aan dit systeem. Hij brengt zijn dynamieken vanuit zijn systeem van herkomst mee de organisatie in. Hoe kun je hier dienend werken?

We besteden aandacht aan de randvoorwaarden en wetten die systemisch gezien van belang zijn voor de gezondheid van de organisatie. We bespreken de verschillende organisaties en organisatievormen en hun systemische werking. We werken rondom dynamieken die belemmerend voor de organisatie zijn, hoe je deze herkent aan hun uitwerkingen en effecten en hoe je hierop kunt interveniëren.

3. Vensters van ontmoeten
Bij de allereerste ontmoeting met een organisatie start je met diagnosticeren. Je maakt een venster van waaruit je kijkt naar de jezelf, naar de ander(en) en naar de ontmoeting. Je fragmenteert, je deelt en je scheidt. Dit venster heb je nodig om datgene wat je aan symptomen waarneemt, te kunnen plaatsen. We reiken diagnostische instrumenten aan die je hiervoor kunt gebruiken. We werken met het concept van de maskers en met systemische dynamieken om naar organisaties te kijken en een ontmoeting tot stand te brengen.

4. De groep als werkplaats
Aan de hand van een ontwikkelingsmodel voor groepen gaan we dieper in op: welke interventie dient de leider en wat kan hij doen om zijn organisatie of team naar een volgende ontwikkelingsfase te begeleiden? Wat gebeurt er als er een fase wordt overgeslagen? Welke interventie dient? En wie of wat dient het? Een dienende interventie is altijd goed voor de organisatiegezondheid. Ook gaan we in op de timing van interventies. In een bepaalde ontwikkelingsfase van een organisatie is een bepaalde interventie dienend, in een andere fase niet.

5. Tevoorschijn komen in je eigen kaders
Wie ben je, wat kun je, hoe wil je dienen als begeleider? Welk kader neem jij mee en hoe nodig je een opdrachtgever uit om in jouw kader te stappen? We staan stil bij jouw kleur, jouw uniciteit en hoe je de kwaliteiten die bij jou als persoon horen, kunt inzetten zodat je organisaties en hun medewerkers een stap verder brengt.

6. Verbindend leiderschap
Inspiratie betekent letterlijk ‘inademing’. Wat heb jij ingeademd en hoe geef jij jouw inspiratie door? Leiderschap heeft alles te maken met het volgen van je eigen kompas, het leiderschap van binnenuit vormgeven. Mensen die zich afvragen ‘hoe dien ik hier?’ hebben diep besef van plek en van wat wel en niet te fixen is. Binnen dit blok exploreren we het begrip dienend leiderschap en de traditie die hierbij hoort. Je werkt je eigen leiderschaps- en lidmaatschapsthema’s uit, zodat je ze kunt herkennen bij je opdrachtgevers. Zo leer je over leiden en laten, doen en niet doen, inademen en doorgeven.

Voor wie

Je werkt als coach, adviseur, trainer, (interim)manager of binnen het gebied van HRM. Het doel van deze opleiding is om je in staat te stellen maatwerk te leveren ten aanzien van organisatievraagstukken die liggen op de grens van organisatiethematiek en persoonlijke thematiek.

De opleiding is bedoeld voor mensen die de driejarige opleiding in Professionele Communicatie en tenminste de opleiding Systemisch Werken hebben afgerond. Cursisten die elders opleidingen gevolgd hebben en die willen deelnemen aan deze vervolgopleiding, zullen we uitnodigen voor een instroomgesprek om de mate van aansluiting te onderzoeken.

Werkwijze

Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Door de deelnemers wordt veel geoefend en er is ruimte voor casuïstiek uit de eigen werkpraktijk. Samenwerken en oefenen in intervisiegroepen – tussen de opleidingsblokken door – is een integraal onderdeel van de opleiding.

Vorm

De opleiding duurt 14 dagen, plus 3 dagdelen supervisie.

Studiepunten

Op deze opleiding zijn de volgende accreditaties van toepassing:

Opleiders

Stefan Woudenberg

'Ik heb een goed oog voor wat er mist of nog ontwikkeld kan worden'

Meer over Stefan

Marco de Witte

'Graag werk ik daar waar persoonlijke en organisatiethematiek elkaar raken'

Meer over Marco

Inschrijven

Direct inschrijven

Meer data

Kun je niet op deze datum? Deze opleiding start ook op de volgende data:

Fijn dat je er bent!

Phoenix Opleidingen maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om voorkeuren op te slaan. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. Wil je dit liever niet, klik dan op 'minimaal'.